دانلود کتاب های مهندسی شیمی

Download chemical engineering Books

دانلود کتاب های مهندسی شیمی

Download chemical engineering Books

قرار است در این وبلاگ به متون مختلف و کتب مهندسی شیمی پرداخته شود

تبلیغات

۳۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

Handbook of Thermodynamic Diagrams, Carl Yaws, 1996

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۲۶ ب.ظ

Handbook of Thermodynamic Diagrams, Volume


Book Name : Handbook of Thermodynamic Diagrams

Author : Carl Yaws

Edition 1

Year : 1996

Format PDF

No. of Page : 400

QualityOCR

Publisher Gulf Professional Publishing

  • محمد کرمی

Polymer Process Engineering,Richard G. Griskey Ph.D., P.E. (auth.),1995

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۴۶ ب.ظ

Polymer Process Engineering


Book Name : Polymer Process Engineering

Author : Richard G. Griskey Ph.D., P.E. (auth.)

Edition 1

Year : 1995

Format PDF

No. of Page : 476

QualityOCR

Publisher Springer Netherlands

  • محمد کرمی

Transport Phenomena and Unit Operations: A Combined Approach, Richard G. Griskey, 2002

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۵۰ ق.ظ

Transport Phenomena and Unit Operations A Combined Approach.jp


Book Name : Transport Phenomena and Unit Operations: A Combined Approach

Author : Richard G. Griskey

Edition 1

Year : 2002

Format PDF

No. of Page : 458

QualityOCR

Publisher Wiley-Interscience

  • محمد کرمی

Valve Selection Handbook, Fifth Edition: Engineering Fundamentals for Selecting the Right Valve Design

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۱۵ ق.ظ

Valve Selection Handbook, Fifth Edition Engineering Fundamentals for Selecting the Right Valve Design for Every Industrial Flow ApplicationBook Name : Valve Selection Handbook, Fifth Edition: Engineering Fundamentals for Selecting the Right Valve Design for Every Industrial Flow Application

Author Peter Smith, R. W. Zappe

Edition 5

Year : 2004

Format PDF

No. of Page : 404

QualityOCR

Publisher Gulf Professional Publishing

  • محمد کرمی

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 40 Volume Set

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۰۶ ق.ظ

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

Book Name : Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 40 Volume Set

Author Wiley-VCH

Edition 1, 40 vol.

Year : 2011

Format PDF

No. of Page : 29456

QualityOCR

Publisher Wiley-VCH

  • محمد کرمی

Chemical Properties Handbook: Physical, Thermodynamics, Engironmental Transport, Carl Yaws, 1998

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۳۸ ق.ظ

Chemical Properties Handbook Physical, Thermodynamics, Engironmental Transport, Safety & Health Related Properties for Organic & Inorganic Chemical


Book Name : Chemical Properties Handbook: Physical, Thermodynamics, Engironmental Transport, Safety & Health Related Properties for Organic & Inorganic Chemical

Author : Carl Yaws

Edition 1

Year : 1998

Format PDF

No. of Page : 784

QualityOCR

Publisher McGraw-Hill Professional

format: djvu

  • محمد کرمی

Plastics Product Design Engineering Handbook, Sidney Levy, 1984

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۳۱ ق.ظ

Plastics Product Design Engineering Handbook


Book Name : Plastics Product Design Engineering Handbook

Author Sidney Levy, J. Harry DuBois (auth.)

Edition 1

Year : 1984

Format PDF

No. of Page : 360

QualityOCR

Publisher Springer US

  • محمد کرمی

Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment, John Bratby, 2th, 2008

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۲۱ ق.ظ

Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment


Book Name : Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment

Author : John Bratby

Edition 2

Year : 2008

Format PDF

No. of Page : 424

QualityOCR

Publisher International Water Association (IWA)

  • محمد کرمی

Chemical Process Equipment - Selection and Design,Couper, James R.,3th, 2012

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۰۸ ق.ظ

Chemical Process Equipment, Third Edition Selection and Design


Book Name : Chemical Process Equipment - Selection and Design

Author Couper, James R.; Penney, W. Roy; Fair, James R.; Walas, Stanley M.

Edition : 3

Year : 2012

Format PDF

No. of Page : 801

QualityOCR

Publisher Elsevier

  • محمد کرمی

Surface Coatings, Mario Rizzo, 2009

محمد کرمی | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۰۱ ق.ظ

Surface Coatings


Book Name : Surface Coatings

Author Mario Rizzo, Giuseppe Bruno, Anna Goransson Westerlund, Jari Vartiainen, Bulent Tepe, Kotohiro Nomura, R. Morent

Edition 1

Year : 2009

Format PDF

No. of Page : 283

QualityOCR

Publisher Nova Science Pub Inc

  • محمد کرمی