دانلود کتاب های مهندسی شیمی

Download chemical engineering Books

دانلود کتاب های مهندسی شیمی

Download chemical engineering Books

قرار است در این وبلاگ به متون مختلف و کتب مهندسی شیمی پرداخته شود

تبلیغات

۱۳ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

Handbook of Water Purity and Quality,

محمد کرمی | دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۰۰ ب.ظ

Handbook of Water Purity and Quality

Book Name : Handbook of Water Purity and Quality

Author : Satinder Ahuja

Edition : 1

Year : 2009

Format : PDF

No. of Page: 435

Quality: OCR

Publisher: Academic Press

  • محمد کرمی

Industrial Water Quality, 2008

محمد کرمی | دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸ ق.ظ

Industrial Water Quality

Book Name : Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water

Author : Habtamu Haile Tolera

Edition : 1

Year : 2008

Format : PDF

No. of Page: 862

Quality: OCR

Publisher: McGraw-Hill

  • محمد کرمی

Managing and Transforming Water Conflicts, Jerome Delli Priscoli, 2009

محمد کرمی | دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸ ق.ظ

Managing and Transforming Water Conflicts

Book Name : Managing and Transforming Water Conflicts

Author Jerome Delli Priscoli, Aaron T. Wolf

Edition 1

Year : 2009

Format PDF

No. of Page386

QualityOCR

Publisher: Cambridge University Press

  • محمد کرمی

Water Quality and Treatment A Handbook on Drinking Water, American Water Works Association, 2010

محمد کرمی | دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳ ق.ظ

Water Quality & Treatment A Handbook on Drinking Water

Book Name : Water Quality and Treatment A Handbook on Drinking Water

Author : American Water Works Association, James Edzwald

Edition : 1

Year : 2010

Format : PDF

No. of Page: 1696

Quality: OCR

Publisher: McGrawHill

  • محمد کرمی

Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation and, 2010

محمد کرمی | دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶ ق.ظ

Xenobiotics in the urban water cycle mass flows

Book Name : Xenobiotics in the urban water cycle: mass flows, environmental processes, mitigation and treatment strategies

Author : Kai Bester, Christa S. McArdell, Cajsa Wahlberg, Thomas D. Bucheli (auth.), Despo Fatta-Kassinos, Kai Bester, Klaus Kümmerer (eds.)

Edition : 1

Year : 2010

Format : PDF

No. of Page: 507

Quality: OCR

Publisher: Springer 

  • محمد کرمی

Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water, Habtamu Haile Tolera, 2010

محمد کرمی | يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ

Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water

Book Name : Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water

Author Habtamu Haile Tolera

Edition 1

Year : 2010

Format PDF

No. of Page216

QualityOCR

Publisher: KIT Scientific Publishing

  • محمد کرمی

Adaptive and Integrated Water Management: Coping with Complexity and Uncertainty

محمد کرمی | يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ب.ظ

Adaptive and Integrated Water Management

Book Name : Adaptive and Integrated Water Management: Coping with Complexity and Uncertainty

Author Claudia Pahl-Wostl, Pavel Kabat, Jörn Möltgen

Edition 1

Year : 2010

Format PDF

No. of Page : 440

QualityOCR

Publisher: Springer

  • محمد کرمی

Bioningeniería de aguas residuales, Alvaro Orozco Jaramillo, 2014

محمد کرمی | يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۰۷:۳۹ ق.ظ

Bioningenieria de aguas residuales

Book Name : Bioningeniería de aguas residuales(Spanish)

Author : Alvaro Orozco Jaramillo

Edition 1

Year : 2014

Format PDF

No. of Page : 382

QualityOCR

Publisher ACODAL

  • محمد کرمی

Vertical flow constructed wetlands: Eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment

محمد کرمی | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹ ب.ظ

Vertical flow constructed

Book Name : Vertical flow constructed wetlands: Eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment

Author Alexandros Stefanakis; Christos S Akratos; Vassilios A Tsihrintzis

Edition 1

Year : 2014

Format PDF

No. of Page : 382

QualityOCR

Publisher Elsevier Science

  • محمد کرمی

Process Analytical Chemistry, F. McLennan, 1995

محمد کرمی | دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰ ب.ظ

Book Name : Process Analytical Chemistry

Author F. McLennan, B.D. Kowalski

Edition 1

Year : 1995

Format PDF

No. of Page : 378

QualityOCR

Publisher Springer

  • محمد کرمی