دانلود کتاب های مهندسی شیمی

Download chemical engineering Books

دانلود کتاب های مهندسی شیمی

Download chemical engineering Books

قرار است در این وبلاگ به متون مختلف و کتب مهندسی شیمی پرداخته شود

تبلیغات

۱۹ مطلب با موضوع «مهندسی شیمی» ثبت شده است

Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water, Habtamu Haile Tolera, 2010

محمد کرمی | يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ

Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water

Book Name : Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water

Author Habtamu Haile Tolera

Edition 1

Year : 2010

Format PDF

No. of Page216

QualityOCR

Publisher: KIT Scientific Publishing

  • محمد کرمی

Adaptive and Integrated Water Management: Coping with Complexity and Uncertainty

محمد کرمی | يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ب.ظ

Adaptive and Integrated Water Management

Book Name : Adaptive and Integrated Water Management: Coping with Complexity and Uncertainty

Author Claudia Pahl-Wostl, Pavel Kabat, Jörn Möltgen

Edition 1

Year : 2010

Format PDF

No. of Page : 440

QualityOCR

Publisher: Springer

  • محمد کرمی

Vertical flow constructed wetlands: Eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment

محمد کرمی | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹ ب.ظ

Vertical flow constructed

Book Name : Vertical flow constructed wetlands: Eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment

Author Alexandros Stefanakis; Christos S Akratos; Vassilios A Tsihrintzis

Edition 1

Year : 2014

Format PDF

No. of Page : 382

QualityOCR

Publisher Elsevier Science

  • محمد کرمی

Process Heat Transfer. Principles, Applications and Rules of Thumb, Thomas Lestina, 2th, 2014

محمد کرمی | سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۲۱ ب.ظ

Process Heat Transfer Principles, Applications and Rules of Thumb.jpg


Book Name : Process Heat Transfer. Principles, Applications and Rules of Thumb

Author Robert W. Serth and Thomas Lestina (Auth.)

Edition 2

Year : 2014

Format PDF

No. of Page : 632

QualityOCR

Publisher Academic Press

  • محمد کرمی

Distillation Operation, Henry Kister,1990

محمد کرمی | شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۰۶:۰۷ ب.ظ

Distillation Operation


Book Name : Distillation Operation

Author : Henry Kister

Edition 1

Year : 1990

Format PDF

No. of Page : 737

Quality: no OCR

Publisher : McGraw-Hill Professional

  • محمد کرمی

Perry's Chemical Engineers' Handbook, Don Green, Robert Perry, 8th,2007

محمد کرمی | جمعه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۱۲ ب.ظ

Perry Chemical Engineers Handbook

Book Name : Perry's Chemical Engineers' Handbook

Author Peter Atkins, Loretta Jones

Edition 8

Year : 2007

Format PDF

No. of Page : 2728

QualityOCR

Publisher : McGraw-Hill Professional

  • محمد کرمی

Chemical Engineering Design Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design,Towler

محمد کرمی | جمعه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۴۴ ب.ظ

Chemical Engineering Design - Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design.jpg

Book Name : Chemical Engineering Design Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design

Author Peter Atkins, Loretta Jones

Edition 2

Year : 2013

Format PDF

No. of Page : 1269

QualityOCR

Publisher : Elsevier

  • محمد کرمی

Chemical Engineering An Introduction (Cambridge Series in Chemical Engineering), Morton Denn,2011

محمد کرمی | جمعه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۴۵ ب.ظ

Chemical Engineering An Introduction (Cambridge Series in Chemical Engineering.jpg

Book Name : Chemical Engineering An Introduction (Cambridge Series in Chemical Engineering)

Author : Morton Denn

Edition 1

Year : 2011

Format PDF

No. of Page : 280

QualityOCR

Publisher Prentice Hall

  • محمد کرمی

Chemical Principles: The Quest for Insight, 5th Edition, Peter Atkins, Loretta Jones, 2009

محمد کرمی | جمعه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۲۰ ب.ظ


Book Name : Chemical Principles: The Quest for Insight

Author : Peter Atkins, Loretta Jones

Edition 5

Year : 2011

Format PDF

No. of Page :1059

QualityOCR

Publisher Prentice Hall

  • محمد کرمی

Katsuhiko Ogata , Modern Control Engineering , 5th Edition , book & solution 2009

محمد کرمی | دوشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ

Book Name : Modern Control Engineering

Author : Katsuhiko Ogata

Edition : 5

Year :2009

Format : PDF

No. of Page : 912

Quality: OCR

Publisher Prentice Hall

  • محمد کرمی